Homepage

Strip Nieuws

Strip Index

Tijdlijn

Zicht op geschiedenis!


Waterbouwdag

 

De Rode Ridder

Bedenker(s) Willy Vandersteen
Schrijver(s) Willy VandersteenKarel Biddeloo
Martin Lodewijk
Marc Legendre
Tekenaar(s) Willy Vandersteen,Karel VerschuereFrank SelsKarel Biddeloo
Claus ScholzFabio Bono

Bron: onder ander Fansite Rode Ridder.net

Albums

001. Het ge­bro­ken zwaard
002. De gou­den spo­ren
003. Het Veen­spook
004. De parel van Bag­dad
005. De Vrij­schut­ter
006. Het wapen van Rihei
007. De val van Ang­kor
008. De gou­den sik­kel
009. De draak van Moer­dal
010. Storm over Damme

011. De zil­ve­ren ade­laar

012. De hoorn van Horak

013. De vuur­geest

014. De gal­men­de kink­hoorns

015. De zwar­te wol­vin
016. Ba­loch de reus

017. De zee­ko­ning

018. De witte tem­pel

019. Ko­ning Arthur

020. Kerwyn de magiër

 
021. De wilde horde
022. De ring van Mer­lijn
023. Hugon de hof­nar
024. De zwar­te ba­nier

025. Het rijk van Enid

026. De kroon van Deird­re

027. Het graf van Ron­jar

028. De maan­steen

029. De Zwa­ne­burcht
030. Mys­te­rie te Ca­me­lot

031. De groe­ne mum­mie

032. Angst over Ne­vel­land

033. Het beleg van Crow­sto­ne

034. De ste­nen beel­den

035. Het derde wapen

036. De zwar­te roos

037. De wilde jacht

038. De ver­zon­ken klok
 
039. Nood­kreet uit Cam­bor
040. De barst in de ronde tafel

041. De laat­ste droom

042. Het tes­ta­ment
043. Par­ci­fal
044. Drie huur­lin­gen
045. De hamer van Thor
046. De Lo­rel­ei
047. De weer­wolf
048. De voor­spel­ling
049. Met mas­ker en zwaard
050. De te­rug­keer
051. Ex­ca­li­bur
052. De wa­ter­mo­len
053. De sa­moe­raï
054. De klui­ze­naar van Ron­ce­val
055. De ko­raal­burcht
056. Man­dra­go­ra
057. De ver­bo­den berg
058. De to­ver­spie­gel
059. De ij­ze­ren hand
060. Si­dar­ta
061. In de scha­duw van de Thugs
062. Het spre­ken­de zwaard
063. De Wal­ku­re
064. Het do­den­schip
065. Het ade­laars­nest
066. Het Nim­fen­woud
067. De ver­ra­der van Yar­kand
068. Het la­by­rinth
069. De ijs­vor­stin
070. De ri­vier­god
071. De lijf­wacht
072. De Ster van het Oos­ten
073. De Mo­loch
 
074. De vete
075. De hel­le­bron
076. De Bar­baar
077. De Ga­lei­slaaf
078. Het ver­lo­ren le­gi­oen
079. De ban­ne­ling
080. De Schild­knaap
081. De vluch­te­lin­gen
082. Kar­pax, de sta­len man
083. Het spook
084. De duis­te­re bond­ge­noot
085. De Zwar­te Cobra
086. De Dui­vels­zee
087. De beel­den van Djo­maz
088. Het Oog van Toth
089. De ont­voe­ring
090. Het Die­ven­gil­de
091. Het grote ge­heim
092. Zyg­mud en de beren van Kra­ge­ro
093. Ne­vel­steen
094. Xa­n­a­dor
095. Heer­ser der diep­ten
096. De Dame van de Poor­ten
097. De ves­ting
098. Het bron­zen ge­vaar
099. De gij­ze­laars
100. De ver­vloek­te stad
101. De schar­la­ken bri­ga­de
102. De Maag­den­burcht
103. De Ge­zel­len van Nim­rod
104. De monster­man
105. De Be­wa­ker

106. De le­ven­de doden
107. De Trog­lods
108. De over­le­ven­den
109. De Leeuw van Vlaan­de­ren
110. De Kra­ken
111. Ninja!
112. De Sche­mer­zo­ne
113. Nir­wa­na
114. Vry­ko­lak­as
115. Prin­ses Kin-Lien
116. In de Witte Hel
117. De ma­gi­sche scep­ter
118. Gil­ga­mesj
119. Stil­le ge­tui­gen
120. Het ver­dron­ken land
121. De zwar­te toren
122. De Dui­nen­ab­dij
123. On­i­ria
124. Ne­cro­no­mi­con
125. Me­du­sa
126. De dui­vel van de Lich­ten­berg
127. De rode her­berg
128. De Boei­en­ko­ning
129. Hydra
130. De zoon van de draak
131. De Heren van Rode
132. De Slag van Woe­rin­gen
133. De spook­ka­ros
134. De ko­ning­ma­ker
135. De witte duis­ter­nis
136. Sol In­vic­tus
137. De Slan­ge­god
138. Het toer­nooi
139. Bloed in de bran­ding
140. De doods­vlin­ders
141. De tuin van Eden
142. De Rat­ten­ko­ning
143. Prins der Duis­ter­nis
144. De al­che­mist
145. De steen der wij­zen
146. De zwar­te spie­gel
147. Het Le­vens­elixir
148. De Bier­ko­ning
149. De groe­ne steen
150. Klings­or
151. Mys­te­rie op Ara­rat
152. Ly­o­nes­se
153. De to­ver­staf
154. De sla­ven­mees­ter
155. Mont­sal­vat
156. De Graal­ko­ning
 
157. Ava­lon
158. De Dui­vels­tuin
159. De wa­ter­de­mon
160. Het gou­den mas­ker
161. Ca­ta­com­ben
162. Ne­me­sis
163. De Holle Aarde
164. Reis naar At­lan­tis
165. Magiërs van At­lan­tis
166. De Dra­ken­mees­ter
167. Het mas­ker van de draak
168. Fata mor­ga­na
169. De Maan­go­din
170. De Woud­geest
171. De boe­te­lin­gen
172. De Hek­sen­mees­ter
173. Het zwar­te teken
174. De erf­ge­naam
175. De naam­lo­ze rid­der
176. Het dra­ken­graf
177. De veld­tocht
178. Het kloos­ter van de dood
179. De nacht­rid­ders
180. De schat van Dij­ken­land
181. De lamp van Alad­din
182. De wraak van de nacht­rid­ders
183. Het veem­ge­richt
184. De ber­ser­kers
185. Het ge­heim van Sint-Ides­bald
186. De do­de­caëder
187. Gor­go­nia
188. Het put­mon­ster
189. No­sfe­ra­tu
190. De spook­val­lei
191. De rid­ders­hoe­ve
192. Het ge­hei­me wapen
193. De schat van Cart­ha­go
194. De golem
195. Ola­vin­l­in­na
196. Het ma­gi­sche licht
197. De vloek van Tu­pi­lak
198. Zim­bab­we
199. Loch Ness
200. Oude vij­an­den
201. Het boze oog
202. De pi­ra­ten van Sluis
203. De Vul­kaan­god
204. De rode ge­zant
205. Het scheeps­kerk­hof
206. Gog en Magog

207. De grot van de beer
208. De blau­we heks
209. De ju­das­graal
210. Het zwaard van de maagd
211. Het vuur en de maagd
212. De zwar­te in­qui­si­teur
213. De twee­de te­rug­keer
214. De re­gen­steen
215. De Rode Kogge
216. Mod­gu­dur
217. De man zon­der ver­le­den
218. Dood­bren­ger
219. De zwaard­broe­ders
220. De ve­de­laar van Sint-Pau­wels
221. De spie­gel­de­mon
222. De Duis­ter­burcht
223. De slui­er van Wuust­we­zel
224. Het be­hou­den zwaard
225. De Furiën
226. Het helse ver­bond
227. De ij­ze­ren kroon
228. De ver­bor­gen ves­ting
 
229. De vreem­de­ling
230. De Ama­zo­nes
231. Het Koe­koeks­jong
232. Dui­vels­mist
233. Doc­tor Faus­tus
234. De el­fen­ring
235. De witte waan
236. De Zwar­te Nar­cis
237. De we­der­op­stan­ding
238. Het gods­ge­richt
239. De dui­vel­se pop­pen­spe­ler
240. De in­drin­gers
241. De zwar­te we­du­we
242. De spook­krij­gers
243. De hel­le­vliet
244. Men­sen­jacht
245. De kin­der­rovers
246. Do­den­dans
247. De klauw
248. De drakar des doods
249. De sa­tans­vrucht

250. De uit­ver­ko­re­ne
251. De ge­van­ge­ne
252. De hel­le­mond
253. Het ein­de­lo­ze ei­land
 
254. De vuur­proef
255. De heks en Mer­lijn
256. Het offer
257. De on­mo­ge­lij­ke op­dracht


 

 

 

 

 

 

 

Strips - Nieuws & Achtergronden

Strip Nieuws

Stripliteratuur

Stripmusea

Strip Sites

Stripwinkel

Tijdlijn

Stripreeksen

Strip-personages

Tekenaars / Auteurs

Uitgevers


Historische Index

...... en meer

 


de Koene Ridder

 


 

 

 

 

 

Innitac -only quality has a future

Glasbok - transport van glas

 

 

 

.

 

 

WebWise - voor beelden en verhalen uit de wereldgeschiedenis
(e) info@webwise.nl
copyright © 2022 webwise