Literatuur - geschiedenis

British Empire - American Empire

 • Ferguson, N. (2007)
  Wereldrijk; Groot-Brittannië en de moderne wereld, Amsterdam, Uitgeverij Contact
 • Ferguson, N. (2004)
  Colossus; Opkomst en ondergang van het Amerikaanse rijk, Amsterdam, Uitgeverij Contact
 • Jill Lepore (2020) 
  Deze waarheden.
  Een geschiedenis van de Verenigde Staten.,  Antwerpen, Arbeiderspers

Katharen (1150 - 1250)

 • Aue, M. (2005)
  Cathar country, Vic en Bigorre Cedex, MSN
 • Bosma, N.
  Troubadour van Carcassonne
 • Le Roy Ladurie, E.;
  Boer, C. den (vertaling) & Fagel, R. (vertaling) (1984)
  Montaillou, een ketters dorp in de Pyreneeën (1294-1324), Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker
 • Lebedel, C. (2004)
  De tragedie van de Katharen, Den Haag, Synthese
 • Martin, S. (2008)
  De katharen; geschiedenis en geheimen, Kerkdriel, Librero
 • Moerland, B. (2002)
  Montségur; Katharen en de val van Montségur, Den Haag, Synthese
 • Nolen, A (2002)
  Het land van de katharen; een historische reisgids, Soest, Uitgeverij Aspekt
 • Ott, I.
  Gieren boven de Monségur

de Republiek der Verenigde Nederlanden (1588 en 1795)

 • Israel, J.I. (2001)
  De Republiek; 1477 - 1806, Franeker, Uitgeverij Van Wijnen
 • Israel, J.I. (1991)
  Nederland als centrum van de wereldhandel; 1585 - 1740, Franeker, Uitgeverij Van Wijnen
 • Israel, J.I. (1982)
  The Dutch Republic and the Hispanic world, 1606-1661, Oxford [Oxfordshire] New York, Clarendon Press
 • Schama, S. (1989)
  Overvloed en onbehagen; De Nederlandse cultuur in de Gouden Eeuw, Amsterdam, Uitgeverij Contact

VOC Vereenigde Oostindische Compagnie (1602-1800)

 • Akveld, L. & Jacobs, E. (redactie) (2002)
  De kleurrijke wereld van de VOC; nationaal jjubileumboek VOC - 1602 / 2002, Bussum, Uitgeverij THOTH
 • Gaastra, F.S. (1991)
  De geschiedenis van de VOC, Leiden, Walburg Pers
 • Vanvugt, E. (2016)
  Roofstaat; Wat iedere Nederlander moet weten, Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar
 • Wagenaar, L.J. (1996)
  In het kielzog van de VOC, Den Haag, ANWB

Middeleeuwen

 • Billings, M. (2007)
  De kruistochten; op het oorlogspad in het Heilige Land (oorspronkelijk: The war against Islam 1096 - 1798), Amsterdam, Pearson Education Benelux
 • Jones, D. (2019)
  De Tempeliers; De opkomst en ondergang van de tempelridders, Utrecht, Omniboek

Verlichting

 • Carel Peeters (2008). 
  Gevoelige ideeën; over de andere Verlichting. Amsterdam: De Harmonie.
 • Jonathan Israel (2001). 
  Radicale Verlichting. Hoe radicale Nederlandse denkers het gezicht van onze cultuur voorgoed veranderden, 1650–1750
  .
 • Jonathan Israel (2005). 
  Verlichting onder vuur. Filosofie, moderniteit en emancipatie, 1670-1752
  . Franeker: Van Wijnen
 • Jonathan Israel (2011). 
  Revolutie van het denken. Radicale verlichting en de wortels van onze democratie. Franeker: Van Wijnen
 • Jonathan Israel (2015). 
  Democratische Verlichting. Filosofie, revolutie en mensenrechten, 1750-1790
  . Franeker: Van Wijnen
 • Jonathan Israel (2017). 
  Revolutionaire ideeën. Een intellectuele geschiedenis van de Franse Revolutie
  . Franeker: Van Wijnen
 • Max Horkheimer en Theodor Adorno (2007). 
  De dialectiek van de verlichting. Amsterdam: Boom.
 • Paul Hazard (1990). |
  Crisis in het Europese denken. Europa op de drempel van de Verlichting, 1680-1715
  . Amsterdam: Agon.
 • Zwager, H.H. (1972)  Nederland en de Verlichting,  Bussum, Fibula - Van Dishoeck

Meer informatie

140x140

Alex

Alex (origineel Alix) is een Franse stripreeks die zich afspeelt in de klassieke oudheid (vanaf het jaar 53 v.Chr.), toen het Romeinse Rijk werd geregeerd door het eerste triumviraat

140x140

Vasco

Over de jonge bankbediende Vasco, die in dienst is van de Tolomei-bank van zijn oom. Hij maakt regelmatig verre reizen en beleeft daarbij vele avonturen in  het 14e-eeuwse Europa.

140x140

Tristan

Aan het einde van de Honderdjarige Oorlog (eerste helft 15e eeuw) beleeft Tristan, een meesterbeeldhouwer, allerlei avonturen voornamelijk in Frankrijk al spelen zich enkele verhalen ook af in Engeland en Italië. Hij is bevriend met Gilles de Rais, 'Maarschalk van Frankrijk' en berucht voor zijn kinderverkrachtingen en -moorden. Dit is dan ook een wederkerend thema in de verhalen net zoals alchemiemagiesatan en machtsmisbruik van de kerk. Ook andere historische figuren zoals Karel VII van Frankrijk en dauphin Lodewijk XI van Frankrijk verschijnen ten tonele.

140x140

Vae Victis

In 390 v. Chr. rukten de Galliërs onder hun aanvoerder Brennus Italië binnen, versloegen de Romeinen en namen Rome in, behalve het Capitool. Zij sloegen het beleg om het Capitool. De Romeinen stelden toen vóór, den aftocht der Galliërs te kopen voor 1000 pond goud. De Romeinen komen met het goud en men gaat het wegen. Doch toen verwijt men de Galliërs, dat zij te zware gewichten gebruiken. Waarop de aanvoerder der Galliërs, Brennus, zijn zware zwaard trekt en in de weegschaal der gewichten werpt, zeggend: „Vae Victis”, wee den overwonnenen.Deze uitdrukking wordt tegenwoordig nog wel overdrachtelijk gebruikt om te zeggen, dat wie door ’t noodlot getroffen is, niet veel tegemoetkoming verwachten kan.

140x140

Katharen

De katharen (van het Grieks: καθαροί, katharoi, "de zuiveren") of Albigenzen waren een religieuze beweging die tijdens de 12e en 13e eeuw een grote aanhang kende in de westelijke Languedoc. Ze lieten zich inspireren door het leven van Jezus Christus zoals beschreven in de Bijbel maar hun mystieke, symbolische en dualistische interpretatie van de Bijbelverhalen verschilden sterk van de Rooms-Katholieke Kerk. Volgens de katharen was Satanalmachtig op aarde en leidde enkel de spirituele bezieling van de Heilige Geest tot verlossing. 

Voor de heersers van de katholieke kerk was dit ketterij, een niet geoorloofde afwijking van de in hun ogen juiste leer, die letterlijk te vuur en te zwaard bestreden moest worden. De kerk organiseerde en financierde zware militaire expedities naar het gebied, de Albigenzische Kruistochten en maakten met geweld een einde aan het katharisme. De door de kerk georganiseerde Inquisitie ging door met de vervolgingen tot er geen katharen meer waren.

140x140

Roodbaard

Hayreddin Barbarossa of Barbarossa Khair ad-Din Pasha (TurksBarbaros Hayrettin Paşa) (ca. 1475-1546) was een Ottomaans-Albanese admiraal en kaper. Hij had de bijnaam "Barbarossa" (Roodbaard), afgeleid van Baba Oruç, de naam van zijn broer. Zijn oorspronkelijke naam was Yakupoğlu Hızır (Hızır, zoon van Yakup).